ԳՆԱՑՈՒՑԱԿ

Բոլոր գները նշված են ՀՀ դրամով` ներառյալ ԱԱՀ

Համակարգի անվանում
1 Աշխատատեղի համար
4 Աշխատատեղի համար
9 Աշխատատեղի համար

ՀԾ Հաշվապահ 7 համակարգ

298 000

560 000

750 000

ՀԾ Առևտուր 7 համակարգ

160 000

290 000

390 000


  Համակարգերի սպասարկման գները սկսած Երկրորդ տարվանից
ՏԱրեկան սպասարկում
1 Աշխատատեղի համար
4 Աշխատատեղի համար
9 Աշխատատեղի համար

ՀԾ Հաշվապահ 7 համակարգ

105 000

180 000

240 000

ՀԾ Առևտուր 7 համակարգ

65 000

110 000

150 000


տարեկան սպասարկումը ներառում է՝

     Հաճախորդների հեռահար աջակցությունը
     Նոր տարբերակների տրամադրումը


Բեռնել գնացուցակը