ԱՐԵՎԵԼՔ

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ


ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

ՀԾ Հաշվապահ 7

ՀԾ ՀԱՇՎԱՊԱՀ 7

ՀԾ-Հաշվապահ 7-ը նոր սերնդի հաշվապահական համակարգ է, որի մշակման ժամանակ կիրառվել են նորագույն ծրագրավորման տեխնոլոգիաներ:


ՀԾ Առեվտուր 7

Առևտրական կազմակերպության արդյունավետ գործունեության համար պահանջվում է ապրանքներ ձեռքբերելու, վաճառքի, դրամական միջոցների հոսքի...

ՀԾ Հաշվետար 6

ՀԾ ՀԱՇՎԵՏԱՐ 6

ՀԾ-Հաշվետար համակարգը մշակվել է հատուկ փոքր կազմակերպությունների համար և իր մեջ ներառում է այն հիմնական առանձնահատկությունները...


ՀԾ ՎԱՃԱՌԱՏԵՂ 6

ՀԾ-Վաճառատեղ 6 համակարգը հատուկ նախագծվել և մշակվել է առևտրական գործունեությամբ զբաղվող փոքր խանութների համար: Համակարգի ներդրումն ու...

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀՈԼՈՎԱԿՆԵՐ

ՀԾ-Հաշվապահ 7 Համակարգի ինտերֆեյսային լավացումներ
ՀԾ-Հաշվապահ 7 Պահուստային պատճենների պահպանում Dropbox ամպային պահոցում
ՀԾ-Հաշվապահ 7 Աշխատավարձի հաշվարկի օգնական
ՀԾ-Հաշվապահ 7 Աշխատակցի անձնական թերթիկ