Համակարգեր

ՀԾ-Հաշվապահ 7

gallery/acc7
gallery/trade7
gallery/undraw_finance_0bdk
gallery/undraw_investing_7u74
gallery/undraw_goals_w8tw

ՀԾ-Առևտուր 7

ՀԾ-Առևտուր 7 համակարգը հատուկ նախագծվել և մշակվել է առևտրական գործունեությամբ զբաղվող միջին և փոքր ձեռնարկության համար: Համակարգը հնարավորություն է տալիս կառավարել մանրա-մեծածախ առևտրի և պահեստային գործունեությամբ զբաղվող ձեռնարկության բոլոր հիմնական գործընթացները:

ՀԾ-Հաշվապահ 7 համակարգը նոր սերնդի հաշվապահական համակարգ է, որի մշակման ժամանակ կիրառվել են նորագույն ծրագրավորման տեխնոլոգիաներ: Համակարգն ապահովում է հաշվապահական հաշվառման ամբողջական ավտոմատացում, նաև ունի մի շարք հատկություններ, որոնք հատկապես կարևոր են ոչ մեծ կազմակերպությունների համար:

Ուսումնական հոլովակներ