Գնացուցակ

Համակարգի անվանում

1 աշխատատեղի համար

4 աշխատատեղի համար

9 աշխատատեղի համար

ՀԾ Հաշվապահ 7

298 000

560 000

750 000

ՀԾ Առևտուր 7

160 000

290 000

390 000

Բոլոր գները նշված են ՀՀ դրամով` ներառյալ ԱԱՀ:

Համակարգի սպասարկման* գները սկսած երկրորդ տարվանից

Համակարգի անվանում

1 աշխատատեղի համար

4 աշխատատեղի համար

9 աշխատատեղի համար

ՀԾ Հաշվապահ 7

105 000

180 000

240 000

ՀԾ Առևտուր 7

65 000

110 000

150 000

* Տարեկան սպասարկումը ներառում է

  • Հաճախորդների հեռահար աջակցությունը
  • Նոր տարբերակների տրամադրումը