gallery/arevelq

Համակարգեր

ՀԾ-Հաշվապահ 6-ը նոր սերնդի հաշվապահական համակարգ է, որի մշակման ժամանակ կիրառվել են նորագույն ծրագրավորման տեխնոլոգիաներ: Ժամանակակից ինտերֆեյսի շնորհիվ համակարգի հետ աշխատանքը չափազանց հարմար ու հաճելի...

ԱՐԵՎԵԼՔ

Հաշվապահական եվ Առեվտրային համակարգեր

360º

14

250

Տարվա Փորձ

Սպասարկում

Պատվիրատուներ

ՀԾ-Հաշվապահ 6

gallery/acc6
gallery/bk6

ՀԾ-Հաշվետար 6 համակարգը մշակվել է հատուկ փոքր կազմակերպությունների համար և իր մեջ ներառում է այն հիմնական առանձնահատկությունները, որոնք կարևոր են այդ հիմնարկների հաշվապահների համար...

gallery/mp6

ՀԾ-Վաճառատեղ 6 համակարգը հատուկ նախագծվել և մշակվել է առևտրական գործունեությամբ զբաղվող փոքր խանութների համար: Համակարգի ներդրումն ու շահագործումը շատ հեշտ են` պարզության և ինտուիտիվ հասկանալի կառուցվածքի շնորհիվ...

gallery/trade6

Առևտրական կազմակերպության արդյունավետ գործունեության համար պահանջվում է ապրանքներ ձեռքբերելու, վաճառքի, դրամական միջոցների հոսքի, մատակարարների և գնորդների հետ փոխհաշվարկների վերահսկում և կառավարում...

ՀԾ-Առևտուր 6

ՀԾ-Հաշվետար 6

ՀԾ-Վաճառատեղ 6