ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝   ԱՐԵՎԵԼՔ ՍՊԸ
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՍՑԵՆ՝ ԱՀ, Ք, ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ, Վ. ՄԱՄԻԿՈՆՅԱՆ 29/6
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՑԵՆ՝   ԱՀ, Ք, ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ, ԱԶԱՏԱՄԱՐՏԻԿՆԵՐԻ 26
ՀՎՀՀ՝ 90016667
ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎ՝   22300-405151000