ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀՈԼՈՎԱԿՆԵՐ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ հատված

ԴԱՍ 1. Համակարգի ընդհանուր բնութագիրը
ԴԱՍ 2. Հաշվապահություն ենթահամակարգ
ԴԱՍ 3. Հաշվապահություն: Հաշիվների սկզբնական մնացորդների մուտքագրում
ԴԱՍ 4. Հաշվապահություն: Ստացված հաշիվների գրանցում ԵՎ ՎՃԱրումների կատարում
ԴԱՍ 5. Հաշվապահություն: Հաշվետվություններ
ԴԱՍ 6. Պահեստ: Աշխատանք տեղեկատուների հետ
ԴԱՍ 7. Պահեստ: Նյութական արժեքների մուտքերի ԵՎ ԵԼՔերի գրանցում
ԴԱՍ 8. Պահեստ: Հաշվետվություններ
ԴԱՍ 9. Աշխատավարձ: Աշխատանք տեղեկատուների հետ
ԴԱՍ 10. Աշխատավարձ: Ներդրումային տվյալների մուտքագրում: Աշխատավարձի հաշվարկ
ԴԱՍ 11. Աշխատավարձ: Պահումների, արձակուրդայինի ԵՎ նպաստի հաշվարկ: ՁԵՎակերպում ԵՎ վճարում
ԴԱՍ 12. Աշխատավարձ: Հաշվետվություններ
ԴԱՍ 13. Հիմնական միջոցներ: Աշխատանք տեղեկատուների հետ: Կազմակերպության առկա ՀՄ-ների մուտքագրում
ԴԱՍ 14. Հիմնական միջոցներ: Ձեռքբերումների գրանցում ԵՎ մաշվածության հաշվարկ
ԴԱՍ 15. Հիմնական միջոցներ: Հաշվետվություններ
ԴԱՍ 16. Հաշվապահություն: Հաշվետու ժամանակաշրջանի փակում
ԴԱՍ 17. Ադմինիստրատորի հիմնական գործիքներ: Պահուստային պատճենների ստեղծում ու տեղափոխում

  ՀԱՇՎԱՊԱՀ

ՀԾ-Հաշվապահ 7: Պահուստային պատճենների պահպանում Dropbox ամպային պահոցում
ՀԾ-Հաշվապահ 7: Աշխատավարձի հաշվարկի օգնական
ՀԾ-Հաշվապահ 7: Աշխատակցի անձնական թերթիկ
ՀԾ-Հաշվապահ 7: ՀԾ-ԻնտերնետԲանկ` օնլայն հարցումներ
ՀԾ-Հաշվապահ 7: Ինտերֆեյսային լավացումներ
ՀԾ-Հաշվապահ 7: Կադրային հաշվառում
ՀԾ-Հաշվապահ 7: Բեռնամաքսային հայտարարագիր
ՀԾ-Հաշվապահ 7: ՆԱ ձեռքբերման ԵՎ իրացման ԱԱՀ-ի հաշվառում
ՀԾ-Հաշվապահ 7: Աշխատավարձ ենթահամակարգի լավացումներ
ՀԾ-Հաշվապահ 7: Հաշվառում անալիտիկ խմբերով
ՀԾ-Հաշվապահ 7: ԵՏՄ-ից ապրանքների ներմուծման հայտարարագրի լրացում
1. ՀԾ-Հաշվապահ 6: Համակարգի օգտագործողի ինտերֆեյս
2. ՀԾ-Հաշվապահ 6: Օգտագործողի ինտերֆեյս: Ցուցակների տողերի խմբավորում
3. ՀԾ-Հաշվապահ 6: Օգտագործողի ինտերֆեյս:Ցուցակում տողերի ֆիլտրումը
4. ՀԾ-Հաշվապահ 6: Օգտագործողի ինտերֆեյս: Ցուցակում հանրագումարների հետ աշխատանքը
5. ՀԾ-Հաշվապահ 6: Օգտագործողի ինտերֆեյս: Ցուցակում սյուների հետ աշխատանքը
6. ՀԾ-Հաշվապահ 6: Օգտագործողի ինտերֆեյս: Ցուցակում պարամետրերի հետ աշխատանքը
7. ՀԾ-Հաշվապահ 6: Փաստաթղթերի հետ աշխատանքը
8. ՀԾ-Հաշվապահ 6: Մատյանների հետ աշխատանքը
9. ՀԾ-Հաշվապահ 6: Փաստաթղթեր: Գործառնություններ
10. ՀԾ-Հաշվապահ 6: Հաշվապահություն
11. ՀԾ-Հաշվապահ 6: Պահեստ: Ձեռք բերումներ
12. ՀԾ-Հաշվապահ 6։ Պահեստ: Վաճառքներ
13. ՀԾ-Հաշվապահ 6: Հիմնական Միջոցներ
14. ՀԾ-Հաշվապահ 6: Աշխատավարձ
15. ՀԾ-Հաշվապահ 6: Տվյալների արտահանում ԵՎ ներմուծում XML ֆորմատով
16. ՀԾ-Հաշվապահ 6: Բանկ
17. ՀԾ-Հաշվապահ 6: Համակցում MS Excel համակարգին
18. ՀԾ-Հաշվապահ 6: Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգ
19. ՀԾ-Հաշվապահ 6: Գործընկերոջ տվյալների ավտոմատ լրացումը ՀՎՀՀ-ի հիման վրա
20. Վերջին փաստաթղթերի ցանկ
b2b.armsoft.am հարթակ - կազմակերպությունների արդյունավետ համագործակցության նոր ինտերնետային միջավայր

  ԱՌեվտուր

ՀԾ-ԱռԵՎտուր 7: Խանութի ԵՎ պահեստի ավտոմատացման իդեալական լուծում
ՀԾ-ԱռԵՎտուր 7: Վաճառակետ (POS)
ՀԾ-ԱռԵՎտուր 7: Ընդլայնումներ
ՀԾ-ԱռԵՎտուր 7: Վաճառքների ABC վերլուծություն
ՀԾ-ԱռԵՎտուր 7: ՊՄՕ - Առկայության և շարժի հաշվետվություն
ՀԾ-ԱռԵՎտուր 7: Ապրանքի ինքնարժեքի վերագնահատում
ՀԾ-ԱռԵՎտուր 7: Այլ լավացումներ
ՀԾ-ԱռԵՎտուր 7: Ապրանքների գույքագրման մատյան
ՀԾ-ԱռԵՎտուր: Վաճառք (Կտրոն) - Ընտրյալ ապրանքներ ԵՎ Արագ հասանելիության ստեղներ
ՀԾ-ԱռԵՎտուր 7: Պահուստային պատճենների պահպանում Dropbox ամպային պահոցում
ՀԾ-ԱռԵՎտուր 7: Ինտերֆեյսային լավացումներ

  Վաճառատեղ

ՀԾ-Վաճառատեղ: Ապրանքների ձեռքբերում
ՀԾ-Վաճառատեղ: Նոր ՀԴՄ-ի միացում ԵՎ կարգավորում
ՀԾ-Վաճառատեղ: Վաճառք
ՀԾ-Վաճառատեղ: Ապրանքների ապառիկ վաճառք
ՀԾ-Վաճառատեղ: Հաշվետվություններ