ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

ՀԾ ՀԱՇՎԱՊԱՀ 7

ՀԾ-Հաշվապահ 7-ը նոր սերնդի հաշվապահական համակարգ է, որի մշակման ժամանակ կիրառվել են նորագույն ծրագրավորման տեխնոլոգիաներ:

ՀԾ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 7

Առևտրական կազմակերպության արդյունավետ գործունեության համար պահանջվում է ապրանքներ ձեռքբերելու, վաճառքի, դրամական միջոցների հոսքի...

ՀԾ ՀԱՇՎԵՏԱՐ 6

ՀԾ-Հաշվետար համակարգը մշակվել է հատուկ փոքր կազմակերպությունների համար և իր մեջ ներառում է այն հիմնական առանձնահատկությունները...

ՀԾ ՎԱՃԱՌԱՏԵՂ 6

ՀԾ-Վաճառատեղ 6 համակարգը հատուկ նախագծվել և մշակվել է առևտրական գործունեությամբ զբաղվող փոքր խանութների համար: Համակարգի ներդրումն ու...

ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ