Ուսումնական հոլովակներ

ՀԾ-Հաշվապահ 7

3. ՀԾ-Հաշվապահ: Ապրանքների միասնական տեղեկատու (b2b.armsoft)

1. ՀԾ-Հաշվապահ: Ինտերֆեյսային լավացումներ

2. ՀԾ-Հաշվապահ: Պահուստային պատճենների պահպանում Dropbox ամպային պահոցում

4. ՀԾ-Հաշվապահ: Աշխատավարձի հաշվարկի օգնական

6. ՀԾ-Հաշվապահ: Կադրային հաշվառում

5. ՀԾ-Հաշվապահ: Աշխատավարձ ենթահամակարգի լավացումներ

7. ՀԾ-Հաշվապահ: Հաշվառում անալիտիկ խմբերով

8. ՀԾ-Հաշվապահ: Բեռնամաքսային հայտարարագիր

9. ՀԾ-Հաշվապահ: ԵՏՄ-ից ապրանքների ներմուծման հայտարարագրի լրացում

13. ՀԾ-Հաշվապահ 6։ Պահեստ: Վաճառքներ

15. ՀԾ-Հաշվապահ 6: Աշխատավարձ

17. ՀԾ-Հաշվապահ 6: Տվյալների արտահանում և ներմուծում XML ֆորմատով

ՀԾ-Հաշվապահ Հանրային հատված

1. Համակարգի ընդհանուր բնութագիրը

2. Հաշվապահություն ենթահամակարգ

3. Հաշվապահություն: Հաշիվների սկզբնական մնացորդների մուտքագրում

4. Հաշվապահություն: Ստացված հաշիվների գրանցում և վճարումների կատարում

5. Հաշվապահություն: Հաշվետվություններ

7. Պահեստ: Նյութական արժեքների մուտքերի և ելքերի գրանցում

6. Պահեստ: Աշխատանք տեղեկատուների հետ

8. Պահեստ: Հաշվետվություններ

9. Աշխատավարձ: Աշխատանք տեղեկատուների հետ

10. Աշխատավարձ: Ներդրումային տվյալների մուտքագրում: Աշխատավարձի հաշվարկ

11. Աշխատավարձ: Պահումների, արձակուրդայինի և նպաստի հաշվարկ: Ձևակերպում և վճարում

12. Աշխատավարձ: Հաշվետվություններ

13. Հիմնական միջոցներ: Աշխատանք տեղեկատուների հետ: Կազմակերպության առկա ՀՄ-ների մուտքագրում

14. Հիմնական միջոցներ: Ձեռքբերումների գրանցում և մաշվածության հաշվարկ

17. Ադմինիստրատորի հիմնական գործիքներ: Պահուստային պատճենների ստեղծում ու տեղափոխում

1. Համակարգի ընդհանուր բնութագիրը

3. Գների ձևավորում

4. Պահեստներ տեղեկատուի ձևավորում, Ապրանքների մնացորդների մուտքագրում

8. Ապրանքների տեղաշարժ

9. Զեղչերի տեսակները

11. Նոր սերնդի ՀԴՄ սարքերի համակցման կարգավորումներ

12. Վաճառքների գրանցում

15. Հաշիվ-Ապրանքագրի գրանցում

ՀԾ Վաճառատեղ 6

4. ՀԾ-Վաճառատեղ: Նոր ՀԴՄ-ի միացում և կարգավորում

15. Հիմնական միջոցներ: Հաշվետվություններ

16. Հաշվապահություն: Հաշվետու ժամանակաշրջանի փակում

2. Ապրանքներ և ծառայություններ տեղեկատուի ձևավորում

5. Գործընկերներ տեղեկատուի ձևավորում, Գործընկերների սկզբնական մնացորդների մուտքագրում

6. Ապրանքների ձեռքբերում

7. Վերադարձ մատակարարին

17. Հաշվետվությունների ձևավորում, Հավաստիության ամսաթվի նշանակությունը

5. ՀԾ-Վաճառատեղ: Հաշվետվություններ

2. ՀԾ-Վաճառատեղ: Վաճառք

3. ՀԾ-Վաճառատեղ: Ապրանքների ապառիկ վաճառք

1. ՀԾ-Վաճառատեղ: Ապրանքների ձեռքբերում

14. Կոմպլեկտներ և կոմպլեկտների բաղադրամասեր

ՀԾ-Առևտուր

10. Օգտագործողի ավելացում, իրավասությունների սահմանում

18. ՀԾ-Հաշվապահ 6: Համակցում MS Excel համակարգին

13. Վերադարձ գնորդից

12. ՀԾ-Հաշվապահ 6: Պահեստ: Ձեռք բերումներ

11. ՀԾ-Հաշվապահ 6: Հաշվապահություն

10. ՀԾ-Հաշվապահ 6: Համակարգի օգտագործողի ինտերֆեյս

16. ՀԾ-Հաշվապահ 6: Բանկ

16. Ապրանքների գույքագրում

18. Ադմինիստրատորի գործիքներ

14. ՀԾ-Հաշվապահ 6: Հիմնական Միջոցներ